Skannaa etiketti

9. luokan saksanumerot aiheen ilmaisua